top of page

Ondersteuning scholen

Aan de slag met een leefstijl coördinator 

Bent u als onderwijsinstelling op zoek naar manieren om de gezondheid van uw leerlingen te verbeteren? Wilt u dit op een integrale en multidisciplinaire manier aanpakken? Appels met Peren Leefstijlcoaching biedt uitgebreide ondersteuning bij het inrichten van een gezond en stimulerend schoolklimaat.

Schoolontbijt

Wat kan Appels met Peren voor uw school betekenen?

  • Wij inventariseren samen met u de wensen en behoeften binnen uw school, met aandacht voor thema’s zoals leefstijl, sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, zelforiëntatie en wereldoriëntatie. We onderzoeken tevens de mogelijkheid om uw school te transformeren tot een Gezonde School. Meer informatie over Gezonde School

  • Op basis van dit gesprek stellen we een voorstel op voor een structureel programma dat aansluit bij de visie van uw school. Het voorstel omvat onder andere een promotieplan, strategieën voor het creëren van draagvlak onder medewerkers en mogelijke gezondheidsinterventies.

Momenteel zijn we actief op het Mondial College Meeuwse Acker, waar we in samenwerking met de school het ‘Fitlab’ programma hebben opgezet. Dit programma biedt structurele leefstijlinterventies, gericht op gezonde voeding, meer bewegen en stressreductie.

 

Fitlab in het nieuws:

 

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe we uw school kunnen ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde en evenwichtige leeromgeving voor uw leerlingen. Samen bouwen we aan een gezonde toekomst!

Appels met Peren in de praktijk

Fitlab appels met peren.jpg

Belang van gezondheid op school

Voordelen van school gebaseerde gezondheidsprogramma's

Gezondheid en welzijn zijn cruciaal voor het succes van leerlingen op school. Gezondheidsprogramma's kunnen de schoolprestaties verbeteren, de cognitieve functies verhogen en het sociaal-emotionele leren bevorderen. Studies tonen aan dat programma's gericht op sociale en emotionele vaardigheden significant bijdragen aan betere academische prestaties, gedrag en schoolklimaat​ (Annenberg Brown)​​ (NCSL)​.

 

Verminderen van schoolverzuim

Chronic absenteeism, ofwel frequent schoolverzuim, is een groot probleem dat de academische prestaties van leerlingen negatief beïnvloedt. Schoolgebaseerde gezondheidscentra en mentale gezondheidsdiensten kunnen een aanzienlijke positieve impact hebben op de aanwezigheid van leerlingen. Door mentale gezondheidsproblemen aan te pakken, zoals angst en depressie, kunnen deze diensten bijdragen aan een vermindering van verzuim​ (Mental Health America)​​ (Attendance Works)​.

 

Sociale en Emotionele Ontwikkeling

Sociaal-emotioneel leren (SEL) is cruciaal voor de ontwikkeling van leerlingen. Onderzoek toont aan dat SEL leidt tot verbeterde academische prestaties, verhoogde betrokkenheid en beter gedrag op school. Leerlingen die deelnemen aan SEL-programma's laten een verbetering zien in hun cijfers, aanwezigheid en motivatie. Daarnaast draagt SEL bij aan een veilige en ondersteunende schoolomgeving, vermindert het emotionele stress en bevordert het positieve sociale interacties​ (Edutopia)​​ (CASEL)​.

 

Beschikbare Subsidies

Rijke Schooldag

Scholen in het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen tot en met 30 september 2024 subsidie aanvragen voor een rijke schooldag. Deze subsidie is beschikbaar via het programma School & Omgeving en is bedoeld om kansengelijkheid in het onderwijs en de omgeving te versterken.

 

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun talenten en gezondheid optimaal ondersteunt. Door op en rondom de school een breed scala aan activiteiten en ondersteuning te bieden, kan elke leerling zijn talenten en vaardigheden ten volle ontwikkelen en benutten.

 

Hoewel elke school zijn programma anders inricht en financiert, zijn er veel overkoepelende thema’s en vraagstukken, zoals samenwerking met ouders, de integratie van school en wijk, en de afstemming met andere beleidsterreinen zoals gezond opgroeien en preventieve zorg. Ook de inzet van jongeren en studenten vanuit Maatschappelijke Diensttijd kan hier een rol spelen.

Meer informatie over de subsidie Rijke Schooldag

 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

De subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ondersteunt maatschappelijke organisaties en bekostigde onderwijsinstellingen om projecten te realiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 30 jaar.

Talentontwikkeling binnen MDT omvat onder andere:

  • Persoonlijke ontwikkeling

  • Ontwikkeling van vaardigheden

  • Professionele ontwikkeling

  • Ontwikkelen van toekomstperspectief

 

Meer informatie over de MDT-subsidie

bottom of page